پله اکسپوز هشتگرد کرج

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

پله اکسپوز تک شاسی

این پله پیچ که از نوع پله پیچ محور میانی یا همان زیر محور می باشد در منطقه هشتگرد کرج طراحی و ساخته شده است.

این پله اکسپوز زیبا با توجه به باز بودن فضای بین پله ها نمای خوبی را ایجاد کرده و بدلیل پوشیده نبودن پیشانی پله ها دید خوبی رابه وجود آورده است .در تزیین این پله اکسپوز از چوب با جنس چوب روس استفاده شده است.نرده های این پله پیچ اکسپوز هم از نوع نرده پیچ چوبی می باشند