بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 21 ارديبهشت 1397 در ساعت 19 : 38 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

از زمانی که انسان اولیه نخستین سرپناه را برای خود ساخت،پله ها بخش ضروری ساختمان بوده اند.قرار داشتن در تنها چند فوت زیر سطح زمین انسان را از خطر حمله حیوانات وحشی و باد وباران محفوظ می داشت . طناب از گیاهان به هم تابیده و نردبان ها به هم پیوستن شاخه های بریده درختان به وجود می آمدند.

با گذشت زمان تمدن های مختلف اقدام به ساخت معابد وپرستسش گاه های مختلف  کردند،از آنجا که براساس اعتقاد بیشتر مردم خداوند درآسمان زندگی می کرد معابد وپرستش گاه ها،بالای کوه ها قله ها ساخته می شدند . در صورت عدم وجود کوه ،مکانی مرتفع برای ساختن معابد بنا می شد وبه منظور دسترسی به این مکان مرتفع پلکانی تشریفاتی و طولانی در کنارآن در نظر گرفته می شد.

در معابد یونانی سکو وجایگاه کشیش حدود 150 CMبالاتر از محل حضور جمعیت قرار داشت تا کشیش برای همه به راحتی قابل رویت باشد. پارتنون معبد خدای آتنا در آتن دارای پایه ستونی سه بلوکه بود که هر بلوک دارای ابعادی برابربا 500*750میلی متردر وجه غربی است تعیین ابعاد چنین صفحه های ستون بندی که مشخص کننده قلمرو معبد است کار مشکلی است.

پرستش گاه های رومی به شکلی طراحی شده بودند که امکان دسترسی عموم به محراب را فراهم میکرد به همین سبب یک رشته پله مستقیم از پایین تا محل درب ورودی محراب ساخته شده بود .

طبقه بندی پله ها

رشته پلکان مستقیم متداول ترین روش ساخت پله های تشریفاتی است اما روش های زیادی جهت بنا ساختن پلکان عمودی پیچ دار وجود دارند.

در تصویر شیوه های مختلف پله سازی را نمایش میدهد و نشان دهنده مهارتی است که با افزایش پله های پیچ دار و تعداد پاگردها قابل دسترسی است.

ارتفاع طبقات در ساختمان ها همیشه ثابت نیست و استفاده از شیوه تنظیم پله های چرخشی و پاگرد ها اغلب برای طبقات با شرایط متفاوت بدون افزایش ارتفاع اصلی کل پلکان مفید واقع میشود.

 

 

 

 

 

 

 

رشته پلکان مستقیم  و پلکان چرخشی یک یک طرفه نسبت به پاگرد های طبقات بالا غالبا فضای طبقاتی بیشتری را اشغال می کنند.

رشته پلکان پاچه سگی {ویژگی هر چیز که یک یا چند خم قائمه داشته باشد }و رشته پلکان سه چرخشه،فضای مرکزی ساختمان را از انواع دیگر رشته پلکان کمتر اشغال می کنند و به سبب داشتن این خاصیت دارای شهرت هستند .

رشته پلکان 3یا 4 چرخشه، چرخش محور طرح را سهولت.آنها همچنین امکان اعمال انعطاف بیشتر از چرخش تا چرخش دیگر واز پاگرد تا پاگرد دیگر را نیز فراهم می سازند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :