بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 12 مرداد 1397 در ساعت 23 : 22 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

رویه ها و قوانین طراحی

بزرگ ترین مشکل در طراحی پلکان قوانین و ایین نامه های سخت گیرانه ساختمان سازی مصوب دولت بریتانیا است. اگر چه آیین نامه هایی در خصوص استفاده افراد معلول از ساختمان ها در قوانین بریتانیا وجود داشت ، اما اجرایی کردن آنها الزامی نبود از سال 1999 اجرای این قوانین اجباری شد.

1-10 موارد کلیدی ایین نامه های ساختمان سازی (شامل اصلاحیه های سال های 1997و1998)
اجرای ایین نامه های پله سازی زمانی که ارتفاع پلکان بیش از 600میلی متر باشد،اجباری است .

پله ها و رمپ های خارج ساختمان تحت شمول این ایین نامه ها نیستند مگر ان که بخشی از ساختمان باشند.

در طراحی و ساخت مسیر هدایتی وفرار، برای ساختمان های مختلف با کاربری های مختلف موارد زیر باید رعایت شوند توجه و رعایت پیش بینی های مقابله با اتش سوزی bs5588در طراحی ،ساخت و استفاده از ساختمان،ایین نامه های ساختمان های تجمع ،برای ساختمان هایی که تازگی تکمیل شده اند.

مراجعه به اخطار های اتش سوزی در مکان های پذیرایی موجود .

مراجعه به علایم ایمنی در مکان های ورزشی .

سند مصوبk، تلاشی است که به واسطه ان برخی موارد مورد شناسایی قرار می گیرند این موارد با تعاریف استانداردها اغاز می شوند .

محدودیت:مانعی که از سقوط فرد از سطحی مرتفع به طبقه زیرین جلوگیری می کند .

سلسله:بخشی از یک شیب راهه یا پلکان ،بین پاگرد ها،با شیبی ثابت یا تعداد معینی کف پله.

شیب ان از نسبت 1به 20 (یک متر ارتفاع در بیست متر حرکت )بیشتر است تا این که امکان انتقال افراد و معلولین به سطوح بالاتر را برقرار سازد .

پلکان : پله و پاگرد هایی که به منظور انتقال افراد به طبقات و سطوح بالاتر طراحی  وساخته میشوند.

پلکان خصوصی :پلکانی که تنها برای یک واحد مسکونی استفاده دارد.

پلکان نهادی وتجمع :پلکانی که برای استفاده تعداد قابل ملاحظه ای از افراد مورد استفاده قرار می گیرند .

دیگر پلکان:پلکانی که برای تمام انواع ساختمان ها مورد استفاده واقع می شود به استثنای ساختمان هایی که در بند فوق توضیح داده شد .

طول پلکان:فاصله طولی که از مجموع طول حرکت کف پله ها در پلان به وجود می اید منهای طول طول اشتراک هر کف پله با کف پله بالایی.

صعود : فاصله عمودی بین سطوح بالایی دو کف پله متوالی .

خط گام:خطی فرضی که دماغه های تمام کف پله ها را در یک رشته پلکان به یک دیگر می پیوندد.این خط بزر گترین زاویه ممکن در افق را شکل می دهد ویژگی مرتبط با توصیه های خاص برای کف پله های باریک شونده.

شیب:زاویه بین خط گام و افق .

پلکان با کف های متفاوت: پلکانی با کف هایی به شکل پارو که بخش وسیع تر کف پله در هر دو پله متوالی دارای جهت متفاوت است.

 پلکان حلزونی : پلکانی که یک حلزونی را حول چاه مرکزی شکل می دهد .

پلکان مارپبچ :پلکانی که یک مارپیچ را حول ستون مرکزی تشکیل می دهند.

نردبان:یک سری گام نردبان یا کف پله باریک جهت  انتقال افراد از یک سطح به سطحی بالاتر که معمولا توسط فردی که با نردبان رو در رو واقع میشود مورد استفاده قرار می گیرد.

کف پله باریک شو: کف پله ای که خط دماغه ان با خط دماغه کف پله های بالاتر موازی نیست.

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :